DİYARBAKIR- Diyarbakır, surları ve camileriyle olduğu kadar, Dicle Nehri üzerinde yükselen tarihi köprüleriyle de ziyaretçilerini adeta zaman tünelinde bir gezintiye davet ediyor. Bu köprüler, şehrin binlerce yıllık tarihine tanıklık eden yapılar olarak dikkat çekiyor. 

 İşte Diyarbakır’da gezilebilecek tarihi köprüler ve her biri hakkında kısa bilgiler: 

Ongzlükprü5

On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü) 

Dicle Köprüsü, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri üzerinde yer alan tarihi bir yapıdır. Yerel halk arasında On Gözlü Köprü olarak bilinirken bazı kaynaklarda Silvan Köprüsü olarak da anılır. Bazı araştırmacılar, köprünün antik dönemde de var olduğunu iddia ederken, en kesin bilgi köprü üzerindeki bir kitabeden gelmektedir. Kitaba göre, Mervaniler döneminde 1065 yılında yapılmıştır. 

On Gözlü Köprü (Dicle Köprüsü) nasıl gidilir? 

Dicle, 21200 Sur/Diyarbakır 

Haburmankapak

Haburman Köprüsü 

Haburman Köprüsü, Çermik ilçesinin batısında, Sinek Çayı üzerinde yükselen bir yapı olarak dikkat çekiyor. Köprü, 1179 yılında Artuklu döneminde Necmeddin Alpi ibn Timurtaş'ın kızı Zübeyde Hatun tarafından yaptırılmıştır. Köprünün uzunluğu 106 metre olup, tabliye genişliği ise 4,90 metredir. Doğu kanadındaki ilk gözün açıklığı 5,30 metre iken, büyük kemer gözünün açıklığı 19 metre ve batı kanadındaki gözün açıklığı ise 7 metredir. 

Haburman Köprüsü’ne nasıl gidilir? 

Kala, 21600 Çermik/Diyarbakır 

Malabadi

Malabadi Köprüsü 

Malabadi Köprüsü Köprü, Silvan’ın 22 km. doğusunda Batman Çayı üzerinde yer almaktadır. Artuklular döneminde 1147-1148 yıllarında Artukoğlu Timurtaş tarafından yaptırılmıştır. Plan itibariyle farklı uzunluklarda, kırık hatlar halinde doğu-batı doğrultusunda uzanan köprü üç farklı bölümden oluşmuştur. 

Batman Çayı üzerinde bulunan Malabadi Köprüsü, Artuklular döneminde Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından yaptırıldı. 1147 yılında döneminin şaheseri olarak inşa edilen köprü, 7 metre eninde ve 150 metre uzunluğundadır. Taşlarla inşa edilen köprünün yüksekliği, su seviyesinden kilit taşına kadar 19 metredir. 

Malabadi Köprüsü’ne nasıl gidilir? 

Çatakköprü, 21640 Silvan/Diyarbakır 

Karasuköprüsü2

On Gözlü Köprü’nün gerçek adını biliyor musunuz? On Gözlü Köprü’nün gerçek adını biliyor musunuz?

Karasu Köprüsü (Kara Köprü) 

Karasu Köprüsü, Devegeçidi Suyu üzerinde yer almakta olup, bilinen diğer adlarıyla Karaköprü veya Roma Köprüsü olarak da anılmaktadır. Köprü üzerinde ne zaman ve kimler tarafından yapıldığına dair herhangi bir yazıt bulunmamaktadır. 

Karasu Köprüsü (Kara Köprü) nasıl gidilir? 

Diyarbakır-Ergani yolunun 12 km'sinin sağ tarafındaki eski Eğil yolunda, Devegeçidi Suyu üzerinde yer alır. 

Deveköprüsü

Devegeçidi Köprüsü 

Devegeçidi Köprüsü, Artukoğulları’ndan Mahmûd b. Muhammed b. Karaarslan tarafından 615 (1218) yılında yaptırıldığı ve mimarının Ca‘fer b. Mahmûd el-Halebî olduğu belirtilmektedir. 

Devegeçidi Köprüsü’ne nasıl gidilir? 

Bozek, Devegeçidi Köprüsü, 21010 Yenişehir/Diyarbakır 

Çüngüş Köprüsü

Çüngüş Köprüsü 

Çüngüş Köprüsü, Çüngüş ilçesinde bulunan bu köprü, Çüngüş Çayı üzerinde yer alıyor. Ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, tahminlere göre XVII. yüzyılda Ali Bey Camii ile birlikte Kapıkıran Mehmet Ali Paşa tarafından inşa edilmiş olabileceği düşünülüyor. Köprünün uzunluğu 18,72 metre, genişliği 5 metre ve yüksekliği 15,20 metredir. Kemer açıklığı, ayakların kayalara oturduğu uçlarda 10 metre genişliğindedir.   

Çüngüş Köprüsü’ne nasıl gidilir? 

Karşıyaka, 21870 Çüngüş/Diyarbakır 

Kaynak: Diyarbakir.Net