DİYARBAKIR - Diyarbakır'da faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), stratejik öneme sahip olan Kubacık 1 Petrol Arama Kuyusu projesinde önemli bir adım attı.

Diyarbakır'da sokak köpeği mağduru Hiranur zor günler geçiriyor Diyarbakır'da sokak köpeği mağduru Hiranur zor günler geçiriyor

MAPEG, TPAO’nun Diyarbakır’da açtığı Kubacık 1 Petrol Arama Kuyusu için, Bağlar ilçesinde kamulaştırmalar yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Diyarbakır ilinin sınırları içinde sahip olduğu AR/TPO/K/M44-a3 pafta numaralı petrol arama ruhsatı sahasında açtığı Kubacık 1 Kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için Diyarbakır ilinin Bağlar ilçesine bağlı Karakoç Köyündeki 194 ada, 41 numaralı parselin 6.755,94m2’lik kısmı; 194 ada, 42 numaralı parselin 1.220,05m2’lik kısmı ve 194 ada, 43 numaralı parselin de 10.718,85m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu. MAPEG, başvuruyu inceledi ve kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna hükmederek talebi onayladı. Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerlerinde Diyarbakır 7. ve 8. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan başvuru konusu taşınmazların anılan kısımları, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak.

Kaynak: Yenigün Haber