DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Kadı Hamamı, şehrin önemli tarihî yapılarından biridir. Ayrıca İpariyye Hamamı ve Eşbek Hamamı olarak da bilinir.

Kadı Hamamı, yer aldığı vakfa ait Kadı Cami'nin yapım tarihine paralel olarak 1540'lı yıllarda inşa edilmiş olmasıyla önem kazanıyor. Kare planlı bir alan üzerine kurulu olan hamamın mimari yapısı ve yerleşim düzeni, Diyarbakır'ın diğer tarihi hamamlarıyla benzerlik gösteriyor.

Hamamın tarihî ve mimari yapısı, yer aldığı vakfa ait olan Kadı Camii'nin 1543-44 yılında inşa edilmiş olmasıyla yakından ilişkilidir. Bu durum, hamamın aynı dönemlerde yapıldığına işaret etmektedir. Günümüze kadar tüm mekanlarıyla ulaşan hamam, ne yazık ki herhangi bir işlev görmemektedir.

2009-2010 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla Kadı Hamamı'nın kubbesi yenilenmiş, duvar yüzeyleri raspa edilmiş ve döşeme düzgün bazalt taşı ile kaplanmıştır. Restorasyon sürecinde, hamamın özgün özelliklerinden olan seki ve kurnalar da kaldırılmıştır.

Hamamın girişi güneyde yer alan basık kemerli bir kapı ile avluya açılır. Kareye yakın planda olan soğukluk bölümünde dairesel bir havuz bulunmaktadır. Soğukluk kubbesi, sekizgen kasnak üzerine oturtulmuştur ve bu yapı Diyarbakır'daki diğer hamamlardan farklı olarak kâgir bir fener içermektedir. Soğukluktan kuzeyde yer alan iki bölümlü ılıklığa geçiş sağlanır ve her iki ılıklık da genişletilmiştir. İkinci ılıklık bölümünden ise basık kemerli bir kapı ile sıcaklık bölümüne geçiş yapılmaktadır.

Kaynak: Diyarbakir.Net