DİYARBAKIR- Selman (Cebabir) Kalesi, Eğil ilçesinin 10 km uzaklığında, Dicle Nehri'nin kenarında bulunur. Ticaret yollarının güvenliği için kullanılmıştır. Tarihi Mervaniler dönemine kadar uzanır. Günümüzde bakımsızlık ve tahribat nedeniyle kısmen yıkılmış durumdadır. 

Selman (Cebabir) Kalesi, Eğil ilçesinden 10 km uzaklıkta, Dicle Nehri'nin kenarında hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Kale, ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Kale muhtemelen İranlılar tarafından yapılmış olabilir, ancak Eğil Kalesi ile benzerlikler göstermektedir. Kale çevresindeki mağaralar ve yerleşimler, daha eski tarih öncesi çağlara dayanan izler taşımaktadır.

Selman Kalesi1

Asur-Süryani kaynaklarında "Cebabira" olarak geçen kale, halk arasında "Cıbeb Kalesi" olarak da bilinmektedir. Kale, tarih boyunca farklı isimlerle anılmıştır, bunlar arasında el-Catere, Cubeyr, Cibeb ve Selman da bulunmaktadır.

Kalenin tarihi, Mervaniler döneminde 10. yüzyılda inşa edildiği ve sonraki dönemlerde tahkim edilerek kullanıldığı şeklinde bilinmektedir. 1230 yılında Eyyubi Meliki el-Kamil tarafından tahrip edilmiş, ancak 1240 yılında Selçukluların idaresine girmiştir. Akkoyunlu döneminde, Sultan Cihangir Mirzanın, Caber Kalesinin idarecisi olan kardeşi Uzun Hasan'ı Ergani'ye tayin ettiği bilinmektedir.

Diyarbakır’da 16 ton uyuşturucu madde imha edildi Diyarbakır’da 16 ton uyuşturucu madde imha edildi

Günümüzde kale, bakımsızlık ve define arayıcılarının tahribatı nedeniyle kısmen yıkılmış durumdadır. Sadece iç kale kısmı ayaktadır. Doğal kayalık üzerine inşa edilen kale, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Doğal kayalığın zayıf ve alçak yerleri surlar ve burçlarla güçlendirilmiştir. Kalenin kuzey tarafında bir hendek bulunmaktadır. Doğu cephesinde yer alan yol, kaleye çıkmak için kullanılmaktadır. Kalenin kuzey ve doğu cepheleri doğal kayalık tarafından korunmaktadır. Kesme taş malzemeden yapılan surların yüksekliği günümüzde 1 ile 3 metre arasında değişmektedir.

Kaynak: Diyarbakir.Net