DİYARBAKIR- Aynalı Minare Camii, Diyarbakır'da Mardin kapı civarında bulunmaktadır ve 1499 yılında Hoca Ahmed adında bir hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Bu cami, kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Dış avlusu küçük ve düzensizdir ve bu avlunun bir köşesinde sekizgen bir minaresi bulunmaktadır.

Aynalı1

Caminin son cemaat yerinin dışa açılan bölümü, iki sütun ve üç kemerle desteklenmiş olup, iki yanı duvarlarla kapatılmıştır. Ancak zamanla yapılan uygun olmayan onarımlar sonucunda, son cemaat yerinin özgün yapısı kaybolmuş, kısmen kubbe ve kısmen de düzensiz tonozlarla kapatılmıştır.

Aynalı3

Caminin harim kısmı mimari açıdan dikkat çekicidir. Enine dikdörtgen bir mekândır ve ortada çapraz tonozla, yanlarda ise beşik tonozlarla örtülmüştür. Güneyde, beş köşeli derin bir uzantı bulunmakta ve mukarnaslı mihrap nişi buraya yerleştirilmiştir. Bu uzantının üzeri dilimli yarım kubbe şeklinde tonozla örtülüdür.

Diyarbakır’daki Çermik Ulu Camisi’ni biliyor musunuz? Diyarbakır’daki Çermik Ulu Camisi’ni biliyor musunuz?

Aynalı4

Aynalı Minare Camii'nin mimari özellikleri, erken Osmanlı camileriyle benzerlik gösterir. Ancak burada kanatları ayırıcı duvarlar bulunmamaktadır. Dışarıdan bakıldığında, orijinal bölümlerin düzgün taş işçiliği dikkat çekerken iç kısımda sonradan eklenmiş toplama çiniler bulunmaktadır.

Kaynak: Diyarbakir.Net