DİYARBAKIR- Silvan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Diyarbakır'ın ilçelerinden biridir. İlçe, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkmaktadır. Silvan'ın tarihçesi, köklü bir geçmişe dayanmaktadır.

Silvan'ın kadim adı Miyafarkīn veya Meyyâfârikīn'dir, Süryanice "sınır suyu" veya "ayrım suyu" anlamına gelir. İslam kaynaklarında adı Mâfârkīn olarak geçen şehir, Ortaçağ Süryanice'sinde Mīpherkét, Mufargin, Ermenice'de Nprkert, Grekçe'de Martyropolis (şehidler şehri) adlarıyla bilinir. Yâkūt el-Hamavî'ye göre ise eski adı Merdûr-Sâlâ'dır. Silvan adı, eskiden Miyafarkin'de hüküm süren Süleymanî (Silivânî) Kürt beyleri sülalesinden gelmektedir.

Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliği: Sur İlçesi Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel zenginliği: Sur İlçesi

Malabadiköprüsü

Silvan, Mervânîler'in başkenti olmuş ve 10-11. yüzyıllarda Mervânîler tarafından kurulmuştur. Mervânîler, 978 yılında Silvan'da Bad bin Dostık tarafından kurulmuş ve 6 hükümdar dönemi boyunca burada hüküm sürmüştür. Silvan, Mervânîler döneminde önemli bir merkez olmuş ve son hükümdarı Nasırüddevle Mansur'un kabri burada bulunmuştur.

Silvan, Diyarbakır'ın bir ilçesidir ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Nüfusu 87.639 kişidir. İlçenin coğrafi olarak batısında Diyarbakır merkez ilçe ve Hazro, kuzeyinde Lice ve Kulp ilçeleri, doğusunda Batman ili, güneyinde ise Bismil ilçesi bulunmaktadır. Silvan, 1.373 km²'lik bir alanı kaplar ve genellikle engebeli bir araziye sahiptir. Albat Dağları, ilçenin doğusundan batısına uzanır ve ova boyunca ilçeyi doğudan batıya keser. İklimi karasal özellik gösterir ve yazları sıcak, kışları ise daha ılımandır.

Silvan1

Doğal bitki örtüsü genellikle otsu bitkilerin hakim olduğu bozkır bitkilerinden oluşur. Orman bakımından zengin olmayan ilçede yer yer meşe topluluklarına rastlanır, ancak ormanların toplam yüzeyinin ilçenin çok küçük bir kısmını oluşturduğu görülür.

Silvan'da 'Ambar' çayı gibi doğal kaynaklar bulunur ve Malabadi Köprüsü de bu ilçenin tarih envanterine kayıtlı önemli bir yapıdır. Silvan'ın ekonomisi tarıma dayalıdır ve ilçenin tarıma uygun arazilerinin büyük bir kısmı ekilmektedir. Başlıca tarımsal ürünler arasında tütün, buğday, nohut, pamuk ve son yıllarda artan bir şekilde mısır yer almaktadır.

Hayvancılık da önemli bir ekonomik faaliyettir ve tarıma dayalıdır. İlçede küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yaygındır.

Silvan, Diyarbakır'ın en çok nüfus barındıran ilçelerinden biridir. Eskiden kırsal nüfusu şehir nüfusundan fazla olan tek ilçe olan Silvan'da, artık kent nüfusu kırsal nüfusu geçmiştir.

İlçede kültürel faaliyetler de önemlidir. Örneğin, her yıl baharın gelişini kutlamak amacıyla Seregulan festivali düzenlenir ve halk piknik yapar, konserler düzenlenir. Ayrıca, Silvanlıların coşkuyla kutladığı geleneksel Murat şenlikleri de önemli etkinlikler arasındadır.

Silvan'ın tarihinde birçok önemli yapı ve yer bulunur. Bunlar arasında Malabadi Köprüsü, Hasuni Mağaraları, Boşat Kalesi, Kırık Minare, Aslanlı Burç gibi yapılar ve yerler yer alır. Bu tarihi eserler, ilçenin kültürel mirasını oluşturur ve ziyaretçilerin ilgisini çeker.

Silvan-2

Eğitim açısından, Silvan'da birçok ilköğretim okulu, lise, anaokulu ve dershane bulunmaktadır. Okullaşma oranları ve okur yazarlık oranları, Türkiye geneline kıyasla biraz düşüktür. Ancak ilçede eğitim altyapısı geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Kaynak: Diyarbakir.Net