DİYARBAKIR- Mezopotamya kelimesinin anlamını biliyor musunuz? Diyarbakır Mezopotamya’nın neresinde konumlanmıştır? Mezopotamya kelimesi nereden gelmektedir merak ettiniz mi? 

Diyarbakır’da gezilecek tarihi yerler Diyarbakır’da gezilecek tarihi yerler

Diyarbakır, Mezopotamya’nın kuzeyinde yer alan ve bu kadim bölgenin bir parçası olarak kabul edilen bir şehirdir. Diyarbakır, tarihi surları, malabadi köprüsü, Hevsel Bahçeleri ve benzersiz mimarisi ile tanınır ve Mezopotamya’nın zengin kültürel dokusunu yansıtan birçok arkeolojik ve tarihi alana ev sahipliği yapmaktadır. 

Çift Kartal

Mezopotamya ve Diyarbakır, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda tarih ve kültür açısından da iç içe geçmiş iki bölgedir. Diyarbakır, Mezopotamya’nın kuzeyindeki stratejik konumuyla, tarih boyunca birçok medeniyetin etkileşim noktası olmuştur ve bu etkileşim, şehrin zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini şekillendirmiştir.  

Diyarbakır ve Mezopotamya birbirinden ayrı düşünülemeyen iki bölgedir. Peki Mezopotamya kelimesi ne anlama geliyor, Mezopotamya neresidir, nereyi kapsamaktadır? Mezopotamya kelimesi nereden gelmektedir? 

Diyarbakır Sur

Mezopotamya: Medeniyetlerin Beşiği 

Mezopotamya tarihten bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Mezopotamya kelimesinin anlamı

Mezopotamya, Antik Yunanca’da “iki ırmak arasındaki bölge” anlamına gelir ve Orta Doğu’da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan geniş bir coğrafi alandır. Günümüzde bu bölge, Irak, kuzeydoğu Suriye, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Tarihte birçok medeniyetin doğuşuna tanıklık eden Mezopotamya, verimli toprakları ve uygun iklim şartları sayesinde eski zamanlardan beri sürekli yerleşime sahne olmuştur. Sümer, Babil, Asur, Akad, Kaldea ve Elam gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği yer olarak bilinir. 

Eskidiyarbakır

Mezopotamya kelimesinin kökeni nereden gelmektedir?

Etimolojik olarak, “Mezopotamya” terimi eski Yunanca “mesos” (orta) ve “potamos” (nehir) kelimelerinden türemiştir. Bu isim, muhtemelen daha eski bir Aramice terimden kaynaklanmakta ve Akadca “birit narim” teriminden etkilenmiştir. Coğrafi olarak, Mezopotamya Fırat ve Dicle nehirlerinin vadileri ile bu iki nehrin arasında kalan toprakları ifade eder. Güneyde Basra Körfezi’ne, kuzeyde Güneydoğu Toros Dağları’na, doğuda Zagros Dağları’na ve batıda Suriye ve Arabistan Çölleri’ne kadar uzanır. 

96.Jpg

İlk yerleşim yerlerinden biri olmuştur

Tarihsel olarak, Mezopotamya farklı kavimlerin bir arada yaşadığı ve sürekli göçlere sahne olan bir bölge olmuştur. Bu durum, siyasi iktidarın belirli bir çizgi izlemesini engellemiş ve kültürel ile teknolojik gelişimi teşvik etmiştir. Son buz devrinin sonlarına doğru, insanlar buzul iklim koşullarından kaçarak güneye göç etmiş ve kuzey Irak’ta çeşitli yerleşim alanları oluşturmuştur. İklimin tarım için uygun hale gelmesiyle kuru tarım başlamış ve Neolitik dönemde Çayönü ve Göbekli Tepe gibi yerleşim yerleri ön plana çıkmıştır. 

10393.Jpg

Mezopotamya, MÖ 5500-MÖ 5000 yılları arasında Halaf ve Ubaid kültürlerinin öne çıktığı bir dönemi yaşamıştır. Bu zengin tarihi mirastan kaynaklı Mezopotamya’yı medeniyetlerin beşiği olarak adlandırmaktadır. 

Kaynak: Diyarbakir.Net