DİYARBAKIR- Mezopotamya, medeniyetlerin beşiği olarak bilinir ve farklı dinler, diller ve kültürlerin var olduğu bir bölgedir. Mezopotamya'nın esrarengiz kentleri, tarih boyunca büyük tanrılara adanmış tapınaklarla dolu, gizemli bir kültürel mirası barındırır. Bu coğrafyada var olmuş tanrılar ve tapınaklar hakkında neler biliyorsunuz?

Enki

Mezopotamya, tarih boyunca kent-kültürünün büyük bir öneme sahip olduğu bir bölge olmuştur. İlk yerleşim birimlerinden itibaren, her büyük kentin kendi tanrısına adanmış tapınakları bulunurdu ve bu tapınaklar, tanrıya tapınımın ana merkezi haline gelirdi. Bu kentlerin en önemlilerinden biri Nippur'dur, çünkü burada baş tanrı Enlil'in ana tapınağı bulunuyordu. Enlil, erken dönemler dışında, farklı hanedanlar boyunca Mezopotamya'nın baş tanrısı olarak tapınılan önemli bir figürdür.  

Mezopotamya-1

Öne çıkan kentler ve tanrıları  

An (Cennetin Tanrısı): Erken dönemde Mezopotamya'nın baş tanrısı olarak tapınılan An, Pan-Mezopotamyalı olarak kabul edilir ve Mezopotamya'nın her yerinde her dönemde tapınılmıştır. Uruk kentinde, E'anna tapınağı An'a adanmıştır.  

Enlil (Hava ve Fırtınaların Tanrısı): Mezopotamya mitolojisinin baş figürlerinden olan Enlil, uzun süre baş tanrı olarak kabul edilmiştir. Nippur kentindeki E'kur tapınağı, Enlil'e adanmıştır ve Nippur bu nedenle uzun süre Mezopotamya'nın dini başkenti olmuştur.  

Hitit

Enki (Su ve Toprak Tanrısı): Enki, Pan-Mezopotamyalı bir tanrı olarak kabul edilir. Eridu'daki E'abzu tapınağı Enki'ye adanmıştır.  

DEDAŞ Diyarbakır'ın 4 ilçesini uyardı! DEDAŞ Diyarbakır'ın 4 ilçesini uyardı!

Ki/Ninhursag (Dünya Tanrıçası): Sümer kökenli olan Ki veya Ninhursag, Eridu'da E'saggila tapınağı ile temsil edilirdi.  

Aşur (Asur'un Baş Tanrısı): Asur kökenli olan Aşur, hava tanrısı olarak kabul edilir ve Asshur kentinde bir tapınağı bulunurdu.  

Tanrı

Ninlil (Sümer Yaratıcı Tanrıça): Nippur'daki E'kur tapınağı, Ninlil'e adanmıştır.  

Inanna (Sümer Aşk ve Savaş Tanrıçası): Uruk'taki E'anna tapınağı, Inanna'ya adanmıştır.  

Marduk (Babil'in Baş Tanrısı): Babil'deki E'saggila tapınağı, Marduk'a adanmıştır.  

Tapınak

Nanna/Sin (Ay Tanrısı): Ur'daki E'hursag tapınağı, Nanna veya Babil'deki adıyla Sin'e adanmıştır.  

Utu/Şamaş (Güneş Tanrısı): Sippar'daki E'barbara tapınağı, Utu veya Babil'deki adıyla Şamaş'a adanmıştır.  

Tanrılar

Ninurta (Sümer Kökenli Tanrı): Pan-Mezopotamyalı bir tanrı olan Ninurta, Nippur'un tanrısı olsa da Lagaş da kült merkezlerinden biridir.  

Inanna

Mezopotamya'nın dini ve kültürel yapısını anlamada büyük önem taşımaktadır. Her tanrıya adanmış tapınaklar, sadece ibadet yerleri değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel merkezler olarak da hizmet vermiştir. Mezopotamya'nın zengin mitolojisi ve dini pratiği, bu tapınaklar ve kentler aracılığıyla günümüze kadar ulaşan derin bir miras bırakmıştır.  

Editör: Neval AKYÜZ