DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Cevat Paşa Mahallesi'nde bulunan Nasırüddevle Mansur ve Eşi Sittünas'ın türbeleri, İçkale'nin Hz. Süleyman Camii'nin kuzeydoğusunda konumlanmıştır. Yan yana inşa edilen bu türbeler, şehrin kültürel dokusuna önemli bir katkı sağlamaktadır.

Türbeler hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. 1316/1898 tarihli Diyarbekir Salnamesi'nde, bu türbede yatanların "e'izze-i kiramdan Çifte Evliya Hazretleri" olduğu belirtilmiştir. Ancak, bazı tarihçiler Nasırüddevle Mansur ve eşi Sittünas'a ait olduğunu ileri sürmektedir.

7 J9 A0816

İbnü-1 Ezrak'ın verilerine dayanarak, türbelerin 486/1094 tarihinde Mervani hükümdarı Nasırüddevle Mansur'un eşi Sittünas tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Mansur'un Cizre'de vefat ettiği ve eşi tarafından Dicle Nehri'ne hakim kayalıkların üzerindeki sarayın üst tarafına defnedildiği belirtilmektedir.

Türbeler, çeşitli dönemlerde onarımlar geçirmiş olup günümüze ulaşmıştır. Moloz taştan inşa edilen türbeler, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenmiştir.

İki türbe de dikdörtgen planlı olup içten beşik tonoz ve dıştan düz damla örtülüdür. Her iki türbe de sur duvarlarını destekleyen burcun üzerinde yükselmektedir. Doğu ve güney cephelerinde mazgal pencereler bulunurken, kuzey cephe sağırdır.

Diyarbakır'daki Sultan Sa'saa Türbesi'ne ne oldu? Diyarbakır'daki Sultan Sa'saa Türbesi'ne ne oldu?

Güneydeki türbeye, batı cephede bulunan dikdörtgen formlu bir kapıdan girilir. İç mekan, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı olup aynı yönde beşik tonozla örtülüdür. Güney duvarında Sittünas'ın kabrinin üzerine konan temsili bir sanduka bulunmaktadır.

Türbe

Kuzeydeki türbeye de kuzeybatı köşede bulunan düz atkı taşlı bir kapıdan girilir. İç mekan, aynı ölçülerde olup doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır ve beşik tonozla örtülüdür. Doğu duvarında mazgal pencereyle dışarı açılan türbede, iç mekanda Nasırüddevle Mansur'un mezarı üzerine konan temsili sanduka yer almaktadır.

Türbeler, Diyarbakır'ın zengin tarihî mirasının önemli bir parçasını oluşturmakta ve ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Kaynak: Diyarbakir.Net