Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde bahsedilen Ashab-ı Kehf mağarası hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Halk arasında Eshab-ı Kehf Mağarası'na ait olduğu söylenen bir efsane bulunur. Peki Ashab-Kehf nedir, işte cevabı…

Ağızdan ağıza anlatılan bu efsane halk tarafından Ashab-ı Kehf nedir sorusu efsaneyi duyanların sıklıkla araştırdığı bir konu. Peki Ashab-ı Kehf hikayesi nedir ve Ashab-ı Kehf hikayesindeki kişilerin isimleri nelerdir… Sizler için araştırdık…

Yazımızda Ashab-ı Kehf nedir sorusu başta olmak üzere Ashab-ı Kehf ve Yedi Uyuyanlar Mağarası’na dair merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. İşte detaylar...

Ashab-ı Kehf Nedir?

Ashab-ı Kehf nedir sorusuna ilk olarak kelime anlamı ve Arapça yazımı ile başlayalım.Ashabı-ı Kehf, mağara insanları ya da kitabe halkı anlamına gelir. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahseder.

Ashabı Kehf Nedir (4)

Ashâb-ı Kehf (Arapça: أصحاب الكهف) veya Yedi Uyurlar, Hristiyanlık ve İslamiyet başta olmak üzere dünyanın birçok kültüründe anlatılan, halkını terk ederek şehir dışındaki bir mağarada saklanan bir grup Romalı gencin hikayesidir.

1873 yılında Sultan Abdülaziz tarafından mağaranın üstünde inşa edilen cami, daha sonra üç şerefeli bir minare ile donatılmıştır. Müslümanlar ve Hıristiyanlar, Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresinde bahsedilen bu mağarayı kutsal saymaktadır.

Ashab-ı Kehf İsimleri 

Ashab-ı Kehf nedir sorusuna cevap verdikten sonra merak edilen bir diğer soru olan Ashab-ı Kehf İsimlerini de açıklayalım.

Ashabı Kehf, çok uzun yıllardır anlatılan tarihi bir olaydır. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi 25. ayette belirtildiği gibi, yüz yılı aşkın bir süredir devam ettiği söylenilmektedir. Hikayedeki gençlerin tam sayısı bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklar onların 7 kişi olduğunu söyler.

Mutlaka izlenmesi gereken 10 bilim-kurgu filmi! Mutlaka izlenmesi gereken 10 bilim-kurgu filmi!

Ashabı Kehf Nedir (3)

Olayda bahsedilen 7 kişinin isimleri, Yemliha, Mekselina, Mesina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş ve Kafetatayyuş olarak bilinse de bu isimler kesin isimler değildir. 7 kişinin yanlarında köpekleri de vardır. Bu köpeğe Kıtmir adı verilmiştir. Bu nedenle Kıtmir koruyucu anlamına gelir. 

İsimleri tam olarak bilinmeyen bu insanlar ve köpek, çeşitli dinlerde ve inançlarda çeşitli şekillerde anlatılmaktadır.

Yedi Uyuyanlar Mağarası Nerede?

Ashab-ı Kehf nedir sorusundan sonra Yedi Uyuyanlar Mağarası’nın nerede olduğu sorusuna geçelim.

Tarsus, Mersin'de bulunan yedi Uyurlar Mağarası, Tarsus ilçesinin 14 kilometre kuzey batısında bulunan Dedeler köyü yakınlarındadır. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Yedi Uyurlar Mağarası olduğu düşünülen mağaralar bulunmaktadır. 

Ashabı Kehf Nedir (5)

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yedi Uyurlar Mağarası ile birlikte, İzmir, Selçuk'un Efes ilçesinde de bir Yedi Uyurlar Mağarası bulunur. Buna ek olarak, Lice'de de ayrıca bir Yedi Uyuyanlar Mağarası vardır.

Yedi Uyuyanlar’ın Hikayesi

Ashab-ı Kehf veya Yedi Uyuyanlar’ın hikayesi de merak edilenler konular arasında yer aldığından Yedi Uyuyanlar’ın hikayesini anlatalım.

İmparator Decius (Dakyanus) Hıristiyanların putlara tapınmasını ve onlara kurban kesmesini emreder. Afşin'de yaşayan yedi kişi: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş. Bunlar putperestliği terk ederek yeni bir din seçerler. 

Ashabı Kehf Nedir (2)

İmparatorun huzuruna getirilen yedi genç, gizlice Hıristiyan olmakla suçlanırlar. Bununla birlikte, hükümdar Dakyanus bunu kabul etmez ve herkesi putperest yapmak ister.

7 genç, hükümdardan kaçarak ibadet etmek için bir dağın yolunu tutarlar. Dağa gelen Yedi Uyurlar bir mağaraya girer. Mağarada dua ederler ve merhamet dilerler. Gençleri bulan askerler, onları bu mağaraya hapsederek ölüme terk ederler.

309 yıl boyunca derin bir uykuya dalan 7 kişi bu yüzyıllar sanki bir gece gibi gelir. Uyandıklarında şehre inmek için yola çıkan Yemliha, karşısında tamamen farklı bir şehir görünce her şeyin ters gittiğini fark eder.

Dönemin hükümdarı ile tanışıp olayların nasıl meydana geldiğini anlattıktan sonra uykusunu alamadığını söyler ve arkadaşlarıyla tekrar uykuya dalar.

Yedi Uyuyanlar Isimleri

Hükümdar ve halk daha sonra mağaraya diğer bu kişileri görmeye gelir. Ancak, oraya gelir gelmez yedi uyuyanlar ortadan kaybolurlar. Bunun bir mucize olduğunu düşünen halk, mağaranın önüne bir mescid yaparak Yedi Uyurlar'ı onurlandırmış ve nesiller boyu bu hikayeyi taşımışlardır. Ayrıca bu olaydan sonra Roma halkı putları terk eder ve tek tanrıya inanmaya başlar ve hatta ahiret düşüncesi güçlenir. Bu nedenle, ülkemizin dört bir yanındaki Yedi Uyuyanlar mağaralarına her yıl binlerce insan gelip ziyaret etmektedir.

Ashab-ı Kehf Kur’an-ı Kerim’de Var Mı?

Ashab-ı Kehf Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu diye soranlar içinse cevabımız evet olacaktır.

Ashab-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kur'ân-ı Kerîm'in on sekizinci suresi, konunun önemini vurgulamak için "Kehf" olarak adlandırılmıştır.

Ashabı Kehf Nedir (7)

Surenin 9-26. âyetlerinde, putperest bir kavmin içinde Allah'ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç, putperestliğe karşı çıkmış ve taşlanarak öldürülmekten veya zorla başka bir dine geçmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır. Gençler, yanlarındaki köpekleriyle orada derin bir uykuya daldıktan sonra muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. 

Bu süre, Kur'ân-ı Kerîm'de, "Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, dokuz da ilâve ettiler" ifadesiyle ifade edilmiştir. 300 yıla 9 ilâvesi, şemsî takvimde belirtilen sürenin kamerî takvime uygun olarak belirtilmesindedir. 

Müfessirlerden bazıları, bu âyetteki ifadenin meseleyi tartışan grupların sözü olduğunu iddia ederken, Allah'ın sadece gerçek süreyi bilebileceğini bildiren âyetin de bunu gösterdiğini iddia eder. Kuran-ı Kerim'de Kehf Suresi'nde bahsedilen bu mağara hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilir.

Sık Sorulan Sorular

Yazımıda sizler için Ashab-ı Kehf nedir ve isimleri nelerdir gibi bilgileri paylaştık. Bunlara ek olarak, Ashab-ı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar mağarasının nerede olduğundan da bahsettik. Şimdi konu ile ilgili sık sorulan sorulara cevap verelim.

Dünyada kaç tane Ashab-ı Kehf mağarası var?

Ashab-ı Kehf mağaralarının dünya çapında 33'den fazla olduğu söylenir. Bunların 4 tanesi ise Türkiye'de bulunmaktadır.

Ashab-ı Kehf kimden kaçtı?

Ashab-ı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar, dönemin Roma imparatoru olan İmparator Decius (Dakyanus)’tan kaçmıştır.

Kehf Suresi bize ne anlatıyor?

Surede, inançları nedeniyle öldürülmekten kaçmak için bir mağaraya sığınan Romalı gençler Ashab-ı Kehf olarak bilinir.