DİYARBAKIR- Diyarbakır’da bakır kullanımı, bakırın hikayesi ve bakırın işlenmesi nasıl olmuştur?

Bkri

Diyarbakır, insanlığın bakırı tanıdığı ve işlediği yerlerden biri olarak tarih sahnesinde önemli bir rol oynamıştır. Yerleşik hayata geçişle birlikte, Neolitik Dönem'de başlayan madencilik faaliyetleri, Diyarbakır ve çevresinde yoğunlaşmıştır. İlk mimari yapıların oluşumu, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesi gibi gelişmelerin yanı sıra, bakır madeninin işlenip kullanılması da bu döneme denk gelmektedir.

Diyarbakıreskitme

Ergani ilçesindeki Çayönü ve Diyarbakır-Batman arasındaki Hallan Çemi gibi merkezlerde, boncuklar, iğneler, kanca ve çeşitli levhalar şeklinde bakır eserler bulunmuştur. Bu bulgular, Anadolu'nun madencilik tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Bkr1

Bakırın kullanımıyla ilgili önemli bir dönem olan Kalkolitik Çağ'da (MÖ 5500-3200/3000), Diyarbakır ve çevresinde bakırın kullanımıyla ilgili ilk örnekler görülmüştür. Özellikle Çayönü'nde ve Hallan Çemi'de bulunan bakır eserler, bu döneme ışık tutmaktadır.

Bkr6

Diyarbakır'da çömlekçilik: Mezopotamya'nın köklü zanaatı Diyarbakır'da çömlekçilik: Mezopotamya'nın köklü zanaatı

Diyarbakır'da yaşayan insanlar, önceleri doğal taşlardan faydalanarak çeşitli aletler yapıyorlardı. Ancak yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte bakırın yanı sıra çinko, arsenik, altın, gümüş, kurşun ve demir gibi madenler de kullanılmaya başlanmıştır. Bu madenlerden elde edilen ürünler, süs eşyalarından savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede kullanılmıştır.

Bkr2

Diyarbakır, bakır işlemeciliğinin kökeni ve merkezi olarak tarihin derinliklerinden günümüze kadar uzanan zengin bir geleneğe sahiptir. Bu eşsiz mirasın kaynağı olan Çayönü, binlerce yıl öncesine dayanan tarihiyle bu geleneğin temelini atmıştır. Günümüzde bile Diyarbakır Bakırcılar Çarşısı'nda, bin bir emekle işlenen bakır kazanlar, kahve fincanları, bakır sahanlar gibi çeşitli ürünler bir araya gelir.

Bkr3

Diyarbakır’ın bu değerli mirası, yüzyıllar boyunca geliştirilerek bugünlere kadar gelmiştir. Bakırcılar, ustalıkla işledikleri her bir ürünle geçmişin izlerini günümüze taşımaktadırlar. Diyarbakır Bakırcılar Çarşısı ise bu geleneğin yaşayan bir merkezi olup, ziyaretçilere bu eşsiz el emeği ürünleri sunmaktadır.

Bkr5

Bakırın insanlık tarihindeki önemi, yalnızca bir malzeme olarak değil, aynı zamanda teknolojinin gelişimine de katkıda bulunmasıyla da ortaya çıkmaktadır. Bakırın işlenmesi ve kullanılmasıyla metalurjinin temelleri atılmış, toplumların ekonomik ve teknolojik gelişimine önemli bir ivme kazandırılmıştır.

Bkr4

Diyarbakır ve çevresindeki bakır kullanımının tarihsel süreç içindeki gelişimi, bölgenin madencilik ve metal işleme konusundaki uzmanlığını ortaya koymaktadır.

Dybkrbakırcılar

Günümüzde hala devam eden bakırcılık geleneği, Diyarbakır'ın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak önemini korumaktadır.

Kaynak: Diyarbakir.Net