DİYARBAKIR- MAPEG, (TPAO)’nun Diyarbakır’da açtığı Kubacık 1 Petrol Arama Kuyusu için kamulaştırmalar yapacak.

Diyarbakırlılar müjde o proje hayata geçiyor! Diyarbakırlılar müjde o proje hayata geçiyor!

TPAO’nun, Diyarbakır ilinin sınırları içinde sahip olduğu petrol arama ruhsatı sahasında açtığı Kubacık 1 Kuyusunun lokasyon sahası ve yolu için Bağlar ilçesine bağlı Karakoç Köyündeki 194 ada, 41 numaralı parselin 6.755,94m2’lik kısmı; 194 ada, 42 numaralı parselin 1.220,05m2’lik kısmı ve 194 ada, 43 numaralı parselin de 10.718,85m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması talebiyle MAPEG’e başvurmuştu.

 Kamulaştırma kararı talebi onaylandı

MAPEG, başvuruyu inceledi ve kamulaştırılmasında kamu yararı olduğuna hükmederek talebi onayladı. Enerji Günlüğünde yer alan habere göre, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerlerinde Diyarbakır 7. ve 8. Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları bulunan başvuru konusu taşınmazların anılan kısımları, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak.

Kaynak: Cega Medya