DİYARBAKIR- Diyarbakır’ın değerli yazarı ve araştırmacısı Şevket Beysanoğlu’nun hayatı, eserleri ve Diyarbakır’a olan katkıları nelerdir? İşte, bir ömür boyu kültür ve edebiyatımıza adanmış bir ismin hikayesi…   

Beysanoğlu

Diyarbakır’ın Kemerseki yaylasında 1 Ağustos 1920’de doğan ve 23 Nisan 2003’te Ankara’da vefat eden Şevket Beysanoğlu, yazar, araştırmacı ve halkbilimci kimliğiyle tanınır. Diyarbakır Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Beysanoğlu, Başkale ve Avanos’ta hâkimlik yapmış, 1950’de avukatlık mesleğine geçiş yaparak Diyarbakır’da hizmet vermiştir. 

Şevketbeysanoğlu

Edebiyat ve araştırma hayatı  

Beysanoğlu’nun ilk şiiri ‘Hasret’, 1936 yılında Diyarbakır gazetesinde yayımlanmış, ilk yazısı ise aynı yıl Diyarbakır Halkevi’nin Karacadağ dergisinde okuyucuyla buluşmuştur. Diyarbakır edebiyatı, folkloru ve tanınmış edipleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapmış, bu alanda sayısız kitap yayınlamıştır. Kütüphanesini Dicle Üniversitesine bağışlayarak bilimsel araştırmalara katkıda bulunmuştur. 

Şevketbeysanoğlu1

Yayımlanan eserleri ve katkıları  

Diyarbakırlı kaleci Abdullah Yiğiter kimdir? Diyarbakırlı kaleci Abdullah Yiğiter kimdir?

Beysanoğlu’nun eserleri arasında “Diyarbakır Folkloru”, “Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları”, “Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi” gibi önemli çalışmalar yer alır. Hayatını, başta Ziya Gökalp olmak üzere Diyarbakır’dan yetişen fikir ve sanat adamlarına, bu yöreyle ilgili tarih ve halkbilimi çalışmalarına adamıştır. 

Kşevket Boysanoğluu

Bir halkbilimci olarak Beysanoğlu  

Diyarbakır yöresi folkloruyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapmış olan Beysanoğlu, yöre tarihi, coğrafyası ve kentin yetiştirdiği bilim ve sanat adamlarının yaşam öyküleri üzerine yoğunlaşmıştır. Yapıtları, Diyarbakır ve yöresi üzerine çalışma yapacak bilim adamları için değerli kaynaklar olarak kabul edilmektedir. 

Şevket Beysanoğlu’nun çalışmaları, Diyarbakır’ın kültürel ve edebi mirasının anlaşılması ve korunması için önemli birer referanstır. 

Şevket

Şevket Beysanoğlu’nun hayatı ve eserleri, Diyarbakır’ın kültür ve edebiyatına adanmış bir ömür olarak tarihe geçmiş, onun araştırmaları ve katkıları gelecek nesillere ışık tutmaya devam etmektedir. 

Kaynak: Diyarbakir.Net